Samen staan we sterk

Foto Jan Nederhoed w

Zoals sommige van u ongetwijfeld zullen weten, mag ik sinds een jaar of drie ambassadeur van de KNS zijn. Een paar jaar geleden kwam men in Rijswijk met het plan om actieve slagers bij de leden van de KNS langs te sturen met de opdracht om eens te kijken hoe men ‘in den lande’ tegen de bond aankijkt. Op het bondsbureau in Rijswijk realiseerde men zich goed dat de (fysieke) afstand tot de leden wel eens groot was en dat het gewoon goed is dat de KNS ‘haar gezicht’ eens wat vaker zou laten zien. Daar komt ook nog eens bij dat de regioavonden, die de bond toch trouw bleef organiseren, steeds slechter bezocht werden. Dat lag overigens beslist niet aan de KNS maar is duidelijk een maatschappelijk verschijnsel!

Ondertussen heb ik in mijn regio ongeveer iedereen een bezoekje gebracht; even kennismaken en meteen uitleggen wat de bond zoal voor de slager doet. Bij dat laatste is het haast onmogelijk om compleet te zijn en dat hoeft ook niet. De meeste leden realiseren zich terdege dat de mensen van de KNS achter de schermen hard werken om de belangen van de slager en de sector te behartigen.

Natuurlijk zijn er altijd punten van kritiek en serieuze op- en aanmerkingen; dat geeft ook niets, integendeel zelfs. Zo blijven we scherp en alert met z’n allen; de slager kan het niet alleen en een bond zonder leden en achterban kan dat ook niet!

Straks, 13 tot en met 18 mei, hebben we weer een ‘Week van de slager’. Ook weer zo’n prima initiatief van de KNS. Op deze wijze biedt de KNS haar leden een mooi handvat om het slagersvak te promoten en eens extra onder de aandacht te brengen.

De ambassadeurs lopen nogal eens tegen vragen aan die te maken hebben met bedrijfsopvolging en met (jong) personeel. Door mee te doen aan de ‘Week van de slager’ kan de ondernemer het vak promoten en proberen jonge mensen enthousiast te maken. Nodig eens een VMBO-klas uit, gooi een half varken op tafel, vertel een goed verhaal, maak een beetje worst. Gegarandeerd dat er na afloop een stagiair of zaterdaghulp ‘uitrolt’.

Moraal van dit verhaal is eigenlijk dat we met z’n allen actief moeten zijn; niemand kan het alleen! Maak gebruik van uw KNS-ambassadeur of pak de telefoon en bel met Rijswijk: samen staan we sterk!
En nu ik toch bezig ben; ik blijf van mening dat het jammer en onbegrijpelijk is dat er binnen het Worstmakersgilde tweespalt is ontstaan. Kan dat echt niet anders?

Jan Nederhoed
info@nederhoedleek.nl

Dossiers

Reactie toevoegen

 
Lees ook
Europese commissie wil verbod op vleesnamen voor vegetarische producten

Europese commissie wil verbod op vleesnamen voor vegetarische producten

Een vegetarische hamburger of vegaworst. Als het aan de Landbouwcommissie van het Europees Parlement ligt zijn deze benamingen binnenkort verleden tijd. In de commissie werd het verbod op vleesnamen voor vegetarische producten met een ruime meerderheid aangenomen.

KNS-voorzitter Fred Karremans overleden

KNS-voorzitter Fred Karremans overleden

Op 27 maart is Fred Karremans overleden. De voorzitter van de KNS overleed na een kort ziekbed. De KNS maakte zijn overlijden met grote verslagenheid bekend.

Cao-onderhandelingen slagersbranche

Cao-onderhandelingen slagersbranche

KNS heeft een eindbod voor een nieuwe cao uitgebracht aan de vakbonden. Dit gebeurde na vier onderhandelingsrondes zo staat op de website van de brancheorganisatie te lezen. Het eindbod omhelst een loonsverhoging van 2,5% vanaf 1 maart 2019 en een verlaging van de zondagtoeslag naar 80 procent. Het werken op zondag blijft ook vrijwillige basis. In...