Ondernemen+

Uit dit dossier
Nieuwe cao slagersbranche

Nieuwe cao slagersbranche

Er is een nieuwe cao voor de slagersbranche. In september hervatten Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en de vakbonden het overleg voor een nieuwe cao. De uitkomsten van dit overleg zijn voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en deze zijn akkoord.

Ondernemers krijgen langer de tijd om belastingschuld af te lossen

Ondernemers krijgen langer de tijd om belastingschuld af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun...

Onderhandelingen nieuwe slagers cao hervat

Onderhandelingen nieuwe slagers cao hervat

1 januari 2020 liep de cao Slagers af. Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en de vakbonden waren in overleg over een nieuwe cao, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Op 9 september gaan de partijen opnieuw met elkaar in overleg om tot een nieuwe cao te komen.

Eerste Kamer stemt in met Wet Franchise

Eerste Kamer stemt in met Wet Franchise

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Franchise. In deze nieuwe wet worden de verhoudingen tussen franchisenemers en franchisegevers evenwichtiger. Franchisenemers krijgen onder andere instemmingsrecht bij beslissingen die substantiële financiële consequenties kunnen hebben voor de formule en de individuele franchisenemers. Het Franchisenemers...

Uitstel van btw-betaling alleen mogelijk ná het doen van btw-aangifte

Uitstel van btw-betaling alleen mogelijk ná het doen van btw-aangifte

Vandaag, 30 april, is de deadline voor het indienen en betalen van de btw-aangifte over het eerste kwartaal. De Belastingdienst ziet dat het aantal aangiftes enigszins achterloopt en roept ondernemers op om vandaag alsnog (kwartaal)aangifte btw te doen. Zonder aangifte kunnen ondernemers namelijk geen uitstel van betaling aanvragen vanwege de coronacrisis.