COV vreest grote gevolgen vleesexport

export-transport-vrachtwagen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is ernstig bezorgd over de eerste stap die de Amerikaanse overheid heeft gezet om het akkoord tussen de EU en de VS over hormoonvrij rundvlees op te zeggen.

Dringend beroep

In 2009 hebben de EU en de VS het geschil over het gebruik van hormonen bijgelegd. Een belangrijke stap vooruit in de relatie tussen EU en VS, waardoor ook de export van Europees rundvlees en Nederlands kalfsvlees weer mogelijk werd. Door onvrede binnen de Amerikaanse rundvleessector over de uitwerking van dit akkoord, heeft de Amerikaanse overheid nu een procedure in gang gezet die zou moeten leiden tot het opnieuw instellen van strafheffingen op onder andere Nederlands kalfsvlees. De facto zou dit de export van Europees rund- en kalfsvlees weer doen stoppen. De COV, die al enige tijd actief overleg pleegt over dit probleem met de Amerikaanse sector en overheid en de Europese Commissie, doet daarom een dringend beroep op de Europese en Nederlandse autoriteiten om een snelle oplossing te vinden voor dit nieuwe probleem. In het belang van de Nederlandse vleesexport, maar ook in het belang van de algehele (handels)politieke relatie met de VS.

Hoge invoerheffingen

Eind vorige eeuw heeft de VS uiterst hoge invoerheffingen opgelegd voor een aantal Europese producten, waaronder rund- en kalfsvlees. De VS kreeg hiervoor het recht van de WTO, nadat de VS eerder formeel bezwaar had gemaakt tegen het Europese importverbod voor Amerikaans rundvlees vanwege het gebruik van een 6-tal natuurlijke hormonen. Begin 2009 is na intensieve onderhandelingen tussen beide partijen een oplossing gevonden voor dit geschil. In ruil voor extra markttoegang voor hormoonvrij rundvlees (45.000 ton), heeft de VS haar ‘strafmaatregelen’ tegen Europese producten laten vallen. Voor de leden van de COV was dit van uiterst groot belang, omdat deze strafmaatregelen de export van Nederlands vlees onmogelijk maakten. De COV heeft dan ook een actieve rol gespeeld bij het zoeken naar deze oplossing.

Zoektocht naar oplossing

Tot ongenoegen van de Amerikaanse exporteurs, blijkt in de praktijk dat de VS sector slechts in beperkte mate gebruik kan maken van de aan haar geboden ‘compensatie’. Ook andere landen zoals Australië en Uruguay maken gebruik van dit specifieke EU importquotum dat bedoeld was voor de VS. Al enige tijd wordt daarom in Brussel en Washington gezocht naar een oplossing voor dit nieuwe probleem. De COV heeft hierover intensief overleg met alle betrokken partijen.

Start consultatie

Omdat dit jaar de VS export ernstig belemmerd wordt in het gebruik van dit specifieke quotum, heeft de VS sector de Obama administratie gevraagd de ‘oude’ invoerheffingen tegen EU-producten opnieuw op te leggen. In reactie hierop heeft de United States Trade Representative (USTR) een publieke consultatie gestart over de vraag welke producten op de ‘straflijst’ moeten worden gezet. Dit is de eerste stap voor het instellen van een dergelijke straflijst.

Oplossing dringend gewenst

Voor leden van de COV zou dit zeer grote gevolgen hebben. De Nederlandse export van kalfsvlees naar de VS is dit jaar op gang gekomen en veelbelovend. Strafheffingen zouden hier per direct een eind aan maken. Maar ook voor de handelspolitieke relatie tussen de VS en de EU zou dit een grote stap terug betekenen. Een oplossing van dit nieuwe geschil is daarom dringend gewenst, stelt de COV

Reactie toevoegen

 
Lees ook
Goed vlees van melkkoeien

Goed vlees van melkkoeien

Vaak gaan oude melkkoeien die onvoldoende melk produceren rechtstreeks naar het slachthuis. Het vlees van deze koeien is van lage kwalitatief en wordt meestal gebruikt voor gehakt en hamburgers. Bij Heijdra Vleesvee doen ze dit anders. Zij kopen oude melkkoeien en geven de dieren de tijd om eerst tot rust te komen. Het resultaat? Kwalitatief goed vlees.

Zandbergen World’s Finest Meat exclusieve distributeur van Australian Agricultural Company

Zandbergen World’s Finest Meat exclusieve distributeur van Australian Agricultural Company

Zandbergen World’s Finest Meat wordt de exclusieve distributeur van Australian Agricultural Company (AACo) voor continentaal Europa. Zandbergen gaat de distributie verzorgen voor de merken Darling Downs en Kobe Cuisine.

Prijzen voor FN Global Meat op World Steak Challenge 2019

Prijzen voor FN Global Meat op World Steak Challenge 2019

In Dublin vond op 10 juli de World Steak Challenge plaats. FN Global Meat was een van de prijswinnaars en werd beloond met twee keer goud en een keer zilver. In totaal reikte de jury 255 medailles uit, 106 gouden, 90 zilveren en 59 bronzen. Het Deense bedrijf JN Meat International won evenals vorig jaar de titel World’s Best Steak.