Nieuws

Nieuwe cao voor het Slagersbedrijf

privacywet

Er is een nieuwe cao voor het slagersbedrijf. Dat meldt KNS op de site. De nieuwe cao, die KNS samen met FNV en CNV Vakmensen vaststelde, heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2018.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De lonen stijgen met 1,75 procent. De koudetoeslag gaat per 1 februari naar €9,80 bruto per week.
  • Per 1 juli 2018 wordt het functiewaarderingssysteem Orba ingevoerd. Dit systeem heeft betere functieomschrijvingen en nieuwe salarisschalen.
  • Er komt een tweede seniorenregeling. Momenteel is er een regeling op basis van 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. De nieuwe regeling voor 60-jarigen en ouder krijgt een verdeling van 95-100-100 procent.
  • Er komt een nieuwe uitkeringsregeling.
  • De verdeling van de premie Werkhervattingskas tussen werkgever en werknemer wijzigt per 1 februari 2018.
  • De sociale partners ontwikkelen een protocol voor de doorbetaling van de arbeidstijd waarin hygiënische handelingen worden verricht.
  • Werknemers die vast op zaterdag werken, mogen maximaal vijf zaterdagen per kalenderjaar verlof opnemen.

Ga voor meer informatie over deze en andere wijzigingen in de cao naar de site van de KNS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *