COV implementeert 'Code voor dierenwelzijn op de slachterij'

slachthuis_bron: Pixabay

Foto: Pixabay

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) implementeert vanaf 1 mei 2021 de 'Code voor dierenwelzijn op de slachterij'. Hiermee wil COV dierenwelzijn verder verbeteren en incidenten uitbannen. De code voorziet bovenop alle huidige maatregelen onder meer in een jaarlijkse training van de slachterijmedewerkers en een jaarlijkse rapportage.

"De Nederlandse vleessector behoort op het gebied van dierenwelzijn tot de wereldtop", zegt Richard de Mooij van de COV. Het vervoeren en verwerken van dieren gebeurt in Nederland volgens zeer strenge regels. De NVWA houdt permanent toezicht op de naleving in de zogenoemde Naleefmonitor. COV hoopt dat deze snel weer publiek beschikbaar wordt.

Uitbannen incidenten

Mede door de extra intensieve cameramonitoring, die verder gaat dan de Europese richtlijnen, blijft het jaarlijkse aantal dierenwelzijnsincidenten tot een minimum beperkt. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) wil het aantal incdenten verder terugbrengen richting nul.

Richard de Mooij van de COV licht toe: "Wanneer je incidenten helemaal uit wilt bannen, blijkt in de praktijk dat training en scholing hierin cruciaal zijn. Deze nieuwe Code voor dierenwelzijn zet de puntjes op de i en zal ertoe bijdragen dat incidenten tot het verleden gaan behoren. Het is ook de bedoeling om Artificial Intelligence in te gaan zetten bij de beoordeling van de camerabeelden om zo tot een nog betere borging te komen van het dierenwelzijn."

Code voor dierenwelzijn op de slachterij

De Code schrijft voor dat medewerkers die betrokken zijn bij dierenwelzijnshandelingen van slachterijen meer bij elkaar over de vloer komen om ‘best practices’ en ervaringen uit te wisselen. Slachthuismedewerkers die betrokken zijn bij het lossen van de dieren krijgen jaarlijks betere en intensievere scholing en worden uitgedaagd om zo nodig ook zelf verbeteringen voor te stellen: een echte bottom-up benadering. Tevens worden externe dierenwelzijnsspecialisten ingeschakeld die de borging van het dierenwelzijn per bedrijf beoordelen, en zo nodig met aanbevelingen komen voor verdere verbetering. Deze specialisten moeten voldoen aan door de COV gestelde normen en worden door de COV geregistreerd. Tot slot wordt er jaarlijks middels een aantal gedefinieerde KPI’s gerapporteerd over de werking, naleving en resultaten van de Code.

Reactie toevoegen

 
Lees ook
Faillissement Belgisch slachthuis Qualibeef

Faillissement Belgisch slachthuis Qualibeef

De ondernemingsrechtbank van Luik sprak 27 augustus het faillissement uit over het Belgische slachthuis Qualibeef uit Bastenaken. Het slachthuis heette voorheen Veviba en kwam ongeveer een jaar geleden in het nieuws vanwege valse invriesdata op de etiketten. De tijdelijke bestuurders hopen snel een overnamekandidaat te vinden voor het slachthuis, versnijderij...

Vlaams onderzoek naar mobiel slachten

Vlaams onderzoek naar mobiel slachten

BioForum Vlaanderen onderzocht de afgelopen maanden de mogelijkheden van een mobiele slachteenheid voor in Vlaanderen. Voor rundvee en varkens lijkt dit niet haalbaar, maar voor de pluimvee zien de onderzoekers mogelijkheden.

Hoe gingen de slagers om met de hitte?

Hoe gingen de slagers om met de hitte?

De tweede hittegolf van het jaar was vorige week een feit. Het was extreem warm, het kwik steeg zelfs boven de veertig graden. Ondanks de hitte ging het werk bij de slager gewoon door. Hoe gingen zij om met de warmte?