Meer uitbraken voedselinfecties geregistreerd

Het aantal geregistreerde uitbraken van voedselinfecties en ‑vergiftigingen is in 2015 toegenomen. Volgens de NVWA komt dit grotendeels doordat toen, in tegenstelling tot in 2014, alle niet-anonieme meldingen van uitbraken van twee of meer zieken bij de NVWA zijn opgenomen in de registratie, ongeacht of op desbetreffende locaties onderzoek werd gedaan naar ziekteverwekkers.

In 2015 zijn in totaal 406 uitbraken gemeld met 1.850 zieken. Dit staat in het rapport ‘Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2015’ van het RIVM en de NVWA. In 2014 waren er 207 uitbraken gemeld met 1.655 zieken.

Het norovirus blijkt nog steeds de belangrijkste veroorzaker van voedselgerelateerde uitbraken, gevolgd door Salmonella en Campylobacter.

Onderschatting

De registratiecijfers zijn afkomstig van de NVWA en de GGD’s. Dit jaar zijn alle niet-anonieme meldingen van uitbraken van twee of meer zieken bij de NVWA in de registratie opgenomen. In voorgaande jaren zijn alleen meldingen gerapporteerd als daarna bij de desbetreffende locaties onderzoek werd gedaan naar ziekteverwekkers. Alle meldingen worden samengevoegd en als één geheel geanalyseerd door het RIVM.

Volgens de NVWA geeft de nieuwe, geïntegreerde aanpak een duidelijker beeld van de mate waarin uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland voorkomen en de trend daarin door de jaren heen. Lang niet iedereen die ziek wordt na het eten van besmet voedsel meldt zich bij de huisarts of de NVWA. De genoemde getallen zijn daarom een onderschatting van het werkelijke aantal voedselinfecties en -vergiftigingen. Naar schatting worden jaarlijks ongeveer 700.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel.

Reactie toevoegen

 
Lees ook
Geen dierentransporten bij temperaturen vanaf de 35 graden

Geen dierentransporten bij temperaturen vanaf de 35 graden

Minister Carola Schouten wil dierentransporten bij temperaturen vanaf 35 graden wettelijk gaan verbieden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze neemt deze maatregel omdat de vrijwillige afspraak uit het Nationaal plan om bij 35 graden of meer geen dieren meer te vervoeren niet door iedereen wordt nagekomen.

Bovengrens aan temperaturen voor langeafstandstransporten van dieren

Bovengrens aan temperaturen voor langeafstandstransporten van dieren

Met de zomermaanden voor de boeg wil de Europese Commissie (EC) strengere regels voor diertransporten over lange afstanden. Volgende week zal de EC een voorstel indienen in de vergadering van landbouwministers om langeafstandstransporten te verbieden als de voorspelde temperaturen hoger zijn dan 30 graden Celsius.

Slachthuizen kunnen 9,7 miljoen euro terugkrijgen voor NVWA-controles

Slachthuizen kunnen 9,7 miljoen euro terugkrijgen voor NVWA-controles

Slachthuizen hebben te veel betaald voor de verplichte officiële controles door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Er wordt geschat dat ze ongeveer 9,7 miljoen euro terug kunnen krijgen van het ministerie.