'Ook in crisissituatie voldoende voedsel'

familie aan de kip

Als Nederland in een buitengewone crisissituatie terecht komt waarbij er geen im- en export meer mogelijk is, is er nog voldoende te eten. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. Wel zal de agrarische sector zich dan flink moeten aanpassen; de veehouderij zal sterk inkrimpen en de akkerbouwers moeten andere gewassen gaan telen. De consument zal moeten afzien van voedingsmiddelen uit het buitenland.

Pakket

Ondanks wegvallende import van voedsel, veevoer en grondstoffen is er voor iedere inwoner nog een gevarieerd levensmiddelenpakket beschikbaar. Dit pakket bevat brood, aardappelen, suiker, peulvruchten, groenten, fruit, melk, vlees en eieren, maar geen citrusvruchten, bananen, rijst, olijfolie, koffie, thee en alcohol. Het zal mogelijk nodig zijn om een voedseldistributiesysteem op te zetten om het voedsel evenwichtig over de bevolking te verdelen. Veel burgers zullen het menu aanvullen met voedsel uit het informele circuit, zoals moestuinen, brouwerijtjes, jacht en visvangst.

Omdat er geen veevoer meer kan worden geïmporteerd, ontstaat er een tekort aan veevoer. Veel varkens- en pluimveebedrijven zullen stoppen, terwijl melkveehouders waarschijnlijk hun vee alleen ruwvoer geven. Omdat de export in een dergelijke situatie ook stilvalt, komen er enorme voorraden vlees en zuivelproducten. De nodige aanpassingen in de landbouwproductie worden grotendeels gestuurd door de markt.

De productie van voldoende koolzaad ter compensatie van het wegvallen van de import van plantaardige oliën en vetten vraagt wel een actief overheidsbeleid. De overheid kan verder een rol vervullen door in het begin van de crisissituatie de voorraden te inventariseren en bindende afspraken te maken met het bedrijfsleven over de afzet van deze voorraden, met name voor granen.

Reactie toevoegen