Website voor waarborging voedselketen

Kwaliteitssystemen die voldoen aan de door de Taskforce Voedselvertrouwen vastgestelde criteria voor voedselveiligheid en -integriteit worden gepubliceerd op een website. Op deze website kunnen ondernemers in de voedingsmiddelenketen nagaan of hun toeleveranciers of afnemers gecertificeerd zijn door een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de door de Taskforce vastgestelde criteria.

Dat schrijven staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het actieplan NVWA Taskforce Voedselvertrouwen.

Deze website wordt beheerd vanuit een nieuw op te richten stichting. De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) voert het secretariaat van deze stichting. Het bestuur wordt samengesteld uit leden van de betrokken brancheorganisaties in de Taskforce en voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur van de stichting en het beheer van de website zijn verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. De website (www.ketenborging.nl) en de stichting zullen deze zomer operationeel worden.

Misstanden melden

Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om misstanden, verdachte zaken en risico’s te melden bij de overheid. Er zijn diverse meldpunten op de website van de NVWA. Eind 2013 is de relevante informatie over de verschillende meldpunten op de website van de NVWA aangepast. Hier zal op worden voortgebouwd met gerichte communicatie om ook daadwerkelijk te zorgen dat deze mogelijkheden bekend worden bij het grote publiek. In de Taskforce wordt in de komende maanden nader bezien hoe de brancheorganisaties en stakeholders meer bekendheid aan de meldpunten kunnen geven

Reactie toevoegen