Reactie NVWA op ‘nog steeds poepvleesschandaal’

Slachthuis Rund

De NVWA reageert zelfverzekerd op het bericht dat er nog steeds 'poepvlees' uit Nederlandse slachterijen zou komen. Twee anonieme bronnen verklaarden dat tegen schandaalspoorders van EenVandaag die oud werk van hun collega's van Vara's Zembla nog eens checkten.

Door Annika de Jong - Foodlog

Vleeskeurmeesters luiden de noodklok over de situatie in veel Nederlandse slachthuizen. Ze stellen dat er poep op het vlees zit en dat steekproeven worden gemanipuleerd. Er is sprake van een grote angstcultuur, melden zowel de dierenartsen als de keurmeesters die de controles moeten uitvoeren. Dat schreef en toonde EenVandaag op 5 december.

Volgens de NVWA is het bericht meer dan overdreven. De NVWA schrijft in een reactieDe kritiek van 2 anonieme medewerkers van KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) doet geen recht aan het werk dat toezichthoudend dierenartsen en officiële assistenten van KDS met grote inzet doen. Het toezicht van de NVWA in slachthuizen is eenduidig en consequent. Dit wordt onderschreven door de herhaaldelijke audits van onder meer de Europese Commissie, winkelketens en autoriteiten uit landen waarnaar slachthuizen exporteren. Dit is mede het resultaat van het verbeterplan vleesketen dat in 2014 is ingezet.

De NVWA tolereert geen intimidatie van toezichthouders. Wanneer zich dit onverhoopt toch voordoet, neemt de NVWA maatregelen. Dat kan betekenen dat de keuring wordt gestaakt. Er kan dan niet meer geslacht worden.

De NVWA publiceert de analyse van de controleresultaten - de zogeheten naleefmonitor - elk half jaar. Uiteraard bespreekt de NVWA deze bevindingen met de slachthuizen, zodat zij de nodige verbeteringen door kunnen voeren. De NVWA streeft ernaar om bij de volgende naleefmonitor ook de bedrijfsnamen te publiceren.

Er is geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees.

We vroegen een kritische insider die het slachtwezen goed kent om een reactie. Onze gesprekspartner wil anoniem blijven, maar wil kwijt: "Het is in Nederland in ieder geval zeker niet slechter dan in omringende landen. Maar rede helpt niet meer. Henk, Ingrid, Mo en Latifa denken dat er gerommeld wordt. Zowel slachters als de NVWA staan voor een uitdaging." De intro van EenVandaag blijft onheilspellend naklinken.

Reactie toevoegen

 
Lees ook
Mogelijk listeria in vleesproducten van Deen Supermarkten

Mogelijk listeria in vleesproducten van Deen Supermarkten

Deen Supermarkten heeft via de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor de Duitse biefstuk, tartaar en verschillende soorten Filet Américain. De producten zijn mogelijk besmet met listeria. Consumptie kan maag- en darmklachten tot gevolg hebben en kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Listeria bacterie Listeria...

Belgische varkensbedrijven en slachters kunnen personeel tijdelijk de deur wijzen

Belgische varkensbedrijven en slachters kunnen personeel tijdelijk de deur wijzen

De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest (AVP) is als 'overmacht' erkend door federaal minister van Werk Kris Peeters in België. Sinds de uitbraak in België weren talloze niet-Europese landen de import van Belgisch varkensvlees. Dat heeft tot gevolg dat varkenshouders en vleesverwerkers (slachthuizen) hun activiteiten op een lager pitje zetten.  "Slachthuizen...

NVWA: beter dierenwelzijn en slechtere hygiëne in pluimveeslachthuizen

NVWA: beter dierenwelzijn en slechtere hygiëne in pluimveeslachthuizen

Grote pluimveeslachthuizen zijn beter gaan scoren op dierenwelzijn, maar zijn de hygiëneregels minder goed gaan naleven. Dat blijkt uit de naleefmonitor pluimveeslachthuizen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De regels voor dierenwelzijn worden over het algemeen goed nageleefd, concludeert de NVWA. Maar op hygienisch gebied...