Eerste maatregelen Single Use Plastics

Eenportieverpakkingen_foto KIDV

Het vizier is met name gericht op één-portie-verpakkingen, omdat deze het snelst veranderen in zwerfafval (foto: KIDV). Slagers, bakkers en visdetaillisten krijgen vanaf 3 juli te maken met de Single Use Plastics-richtlijn (SUP), die door de EU is afgekondigd. Kanttekening daarbij: de Europese Commissie moet nog een document met exac...