'Nieuwe’ rol voor vers

Vlees toonbank slager_foto Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Dat voeding gerelateerd is aan onze gezondheid en kwaliteit van leven, is al lang geen nieuws meer. En dat verse producten daar een belangrijke rol in spelen, mogen we ook veronderstellen. Maar waaróm kiezen we steeds vaker voor vers en waar kopen we die producten het liefst?

Ons voedingspatroon was lang een afspiegeling van een ‘rollercoaster’-leven; waarom zou je veel moeite doen en tijd verspillen, als je het toch al zo druk hebt en alles kant-en-klaar in de winkel ligt? Meer bewustwording en kennis over onze voeding heeft deze situatie echter veranderd en vers is daarbij een belangrijke factor. Vers – vaak onbewerkt – wordt ­gezien als eerlijk, natuurlijk en lekker.

In enkele jaren tijd zagen supermarkten het aandeel vers stijgen naar boven de 50 procent. Bovendien zien we dat er meer verse producten uit de eigen regio komen (korte ­ketens) en is vers een belangrijk speerpunt bij de horeca. Ook de speciaalzaak, die eigenlijk aan de basis staat van onze versaankopen, profiteert steeds vaker. Zeker sinds de coronacrisis. Voedselveiligheid en voedselzekerheid zijn nog ­belangrijker geworden. Natuurlijke (verse) producten, lokaal aanbod en een goed advies tellen steeds zwaarder. Iets waar een versspecialist een belangrijke rol in kan vervullen.

Toekomstverwachting

De komende jaren zal het aandeel vers verder groeien, zal kwaliteit van voeding belangrijker worden en zijn consumenten bereid om hiervoor meer te betalen. Daarnaast wordt voeding persoonlijker en wordt de connectie met aspecten als gezondheid en duurzaamheid alleen maar groter. Maar: ‘tijd’ en gemak blijven ook een rol ­spelen bij voedings­aankopen en -patronen. Kennis van het bereiden van voeding vervaagt, terwijl we er wel hoge eisen aan stellen. Dit zal de aankomende jaren zorgen voor nieuwe concepten.

Volgens de ­experts zal daardoor groei ­ontstaan bij:

 • nieuwe en hippe concepten (incl. to-go-concepten);
 • (online) bezorgconcepten (incl. maaltijdbezorging);
 • foodservice, direct consumeerbare producten (ready to eat);
 • supermarkten, met name de versgerelateerde producten;
 • allochtone, kleine bedrijfjes;
 • luxere eetwinkels;
 • horeca, vooral in grote(re) ­plaatsen en steden;
 • verkoop rechtstreeks bij de bron (boer);
 • echte vakspecialisten!

Aan de slag

De wereld van versspecialisten is sterk aan het veranderen en dit zal nog wel even zo doorgaan. Om de volgende aandachtspunten kun je als versspecialist de komende jaren niet heen.

 1. Weet hoe je verzorgingsgebied is opgebouwd en waar je kansen liggen (wie is je klant?).
 2. Let – nog meer dan nu – op voedselveiligheid en voedselzekerheid en geef daar uitleg over (waar komen je producten vandaan en hoe zijn ze gemaakt?).
 3. Spring eruit – gewoon goed is niet meer goed genoeg. En laat dit ook controleren door derden; een extern iemand ziet vaak meer dan jijzelf.

Frank Janssen (f.janssen@foodbase.nl) is manager Imago & Marketing bij FoodBase, dat versspecialisten helpt met marketing- & positioneringsvraagstukken, wetgeving en voedselveiligheid, en productoptimalisatie.