Nieuws
Meesterverkoper

Na de titel meesterslager komt er ook een persoonlijke titel voor het verkooppersoneel in de slagerij. Zij moeten de titel Meesterverkoper gaan behalen. Binnenkort gaat hiervoor een pilot van start. De werkgroep zoekt hiervoor twee kandidaten.

Meesterverkoper

Het is de bedoeling dat deze twee kandidaten een of alle onderdelen van het programma ‘Meesterverkoper’ eenmaal doorlopen. De pilot dient als leerproces voor alle betrokkenen: de begeleiders, de werkgroep, adviesbureau CINOP en de kandidaat-‘Meesterverkopers’. De pilot moet na de zomer van start gaan. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Arthur Tarmond, secretaris van de Stichting Meestertitel.

Het examen

Het examen Meesterverkoper gaat uit een praktijk- en een theoriedeel bestaan. Voor het praktijkdeel zal de kandidaat geobserveerd worden in de winkel. Ook moet de kandidaat verschillende praktische handelingen uitvoeren, zoals het snijden van vleeswaren en het maken van vlug- en panklare producten. Ook wordt er een interview afgenomen over onder andere de culinaire- en productkennis, allergenen en voedselveiligheid.

Voor de theoriebeoordeling moet de kandidaat een verslag maken over vaste onderdelen als trends en vernieuwing, verbetering klantcontact en een verkoopplan. Dit verslag vormt de basis van de presentatie die de kandidaat geeft aan de beoordelaars. Daarna volgt een vraaggesprek.

Project topverkoper

De wens voor een erkende titel komt uit de branche. Een werkgroep ging onder de noemer project topverkoper er mee aan de slag. Tijdens de laatste sessie besloten zij dat dit de titel Meesterverkoper zou worden. Deze naam geeft duidelijk aan dat het om het verkopende personeel gaat. Meester is een verwijzing naar de Stichting Meestertitels Slagersbranche, die de titel uitgeeft. Meesterverkoper is de hoogst haalbare titel

Het project is een initiatief van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf. De meestertitel wordt ontwikkeld in samenwerking met Cinop Advies. Dit adviesbureau helpt met de stapsgewijze ontwikkeling en organisatie van alle noodzakelijke activiteiten die horen bij de inrichting van een meestertitel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *