Minister Schouten beslist voor zomer over mobiele slachthuizen

Carola Schouten_wikimedia

Eind 2018 startte er een pilot met mobiele slachthuizen, ook wel Mobiele Dodings Unit genoemd. Dieren die niet getransporteerd kunnen worden, maar wel slachtwaardig zijn kunnen in deze unit gedood worden. De verdere verwerking vindt plaats in het slachthuis. Minister Carola Schouten heeft de kamer laten weten dat zij voor de zomer een besluit wil nemen over deze pilot.

Onderzoekers van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hebben over de mobiele slachthuizen een advies uitgebracht. Hierin staat te lezen dat deze manier van slachten zowel voor- als nadelen heeft. Positief is dat de dieren voorafgaand aan de slacht minder stress ervaren. Ook is er meer aandacht voor de dieren bij de levende keuring en wordt van elk dier de temperatuur gemeten. Hierdoor is de kans dat een ziek dier wordt toegelaten voor de slacht kleiner.

Dierenwelzijn

Daartegenover staan risico's op gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Dieren die volgens de NVWA-dierenartsen niet slachtwaardig zijn, blijven achter. De onderzoekers zeggen dat er dan een risico ontstaat dat deze dieren niet de juiste zorg krijgen. Daarnaast zijn de risico's op onjuiste bedwelming en onjuist verbloeden in een mobiel slachthuis groter. Daarnaast noemen de onderzoekers risico op versleping van dierziekteverwekkers tussen bedrijven als de persoonlijke hygiëne van de medewerkers onvoldoende is of de reiniging en ontsmetting van de unit niet optimaal is. Een ander aandachtspunt is de afvoer van afvalwater.

Voedselveiligheid

Volgens de onderzoekers zijn de risico’s voor voedselveiligheid beperkt. De risico's zijn het later verwijderen van de ingewanden dan bij de regeliere slacht, mogelijke verontreiniging van vlees rondom de halssnede en de mogelijke aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen. Volgens de onderzoekers is het risico op residuen van met name pijnstillers verhoogd, maar mogelijk kleiner ten opzichte van de groep mindere kwaliteit afgemolken melkvee die via regulier transport afgevoerd wordt. Daarnaast moet de dierenarts van de NVWA specifieke aandacht aan het formulier voedselketeninformatie besteden.

Het complete rapport  Pilot met de mobiele dodingsunit (MDU) voor runderen in Noord-Nederland en de Managementreactie op BuRO-advies pilot MDU staat op de website van het Ministerie van LNV.

Foto: Wikimedia

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees ook
LTO dreigt minister Schouten buiten de deur te zetten

LTO dreigt minister Schouten buiten de deur te zetten

Foto: Carola Schouten, Flickr Het is menens in Nederland. De nette boeren van LTO Nederland dreigen de minister buiten de deur te zetten, terwijl de minister hen tijdens het 1 oktober-protest nog naar de mond sprak en zei dat ze trots op haar boeren was. Onderstaand het persbericht dat boerenblad Nieuwe Oogst gisteravond liet verschijnen....

Geen dierentransporten bij temperaturen vanaf de 35 graden

Geen dierentransporten bij temperaturen vanaf de 35 graden

Minister Carola Schouten wil dierentransporten bij temperaturen vanaf 35 graden wettelijk gaan verbieden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze neemt deze maatregel omdat de vrijwillige afspraak uit het Nationaal plan om bij 35 graden of meer geen dieren meer te vervoeren niet door iedereen wordt nagekomen.

Vlaams onderzoek naar mobiel slachten

Vlaams onderzoek naar mobiel slachten

BioForum Vlaanderen onderzocht de afgelopen maanden de mogelijkheden van een mobiele slachteenheid voor in Vlaanderen. Voor rundvee en varkens lijkt dit niet haalbaar, maar voor de pluimvee zien de onderzoekers mogelijkheden.